„eGmina” / „eCommunity”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – doskonała dla gmin, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej, prowadzą edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina w istotnym zakresie oferuje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet.
  • Gmina prowadzi dobrej jakości stronę internetową, która jest regularnie aktualizowana i znajdują się na niej informacje przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.
  • Gmina posiada przynajmniej jedno interaktywne narzędzie automatyzujące kontakt z interesantami (np. internetowa skrzynka podawcza, ankiety elektroniczne, możliwość udziału poprzez relacje w Internecie w spotkaniach/posiedzeniach Rady/konferencjach itp., możliwość kontaktu z władzami poprzez czat, możliwość przesłania zwrotnego poczty elektronicznej itp.).
  • Gmina uzupełnia własną stronę internetową informacjami od mieszkańców i organizacji społecznych.
  • Gmina przywiązuje dużą wagę do edukacji informatycznej młodzieży.
  • Gmina działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
  • Gmina działa na rzecz zwiększenia na swoim terenie zasięgu Internetu i/lub polepszenia jego jakości.
  • W wyodrębnionych miejscach na terenie gminy (np. w bibliotekach publicznych) można skorzystać bezpłatnie z Internetu.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
gbmtgm