„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – propozycja idealna dla gmin, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
  • Gmina regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
  • Gmina przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
  • Gmina prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
  • Gmina pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
  • Gmina prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
  • Gmina udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
  • Gmina wspiera rozwój ruchu turystycznego.
  • Gmina prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
twtzvn