Rekomendacje

Program Promocji Polskich Samorządów „Przyjazna Polska”

W programie „Przyjazna Polska” bierzemy udział po raz drugi. Kategoria „Gmina z tradycją” pozwoliła nam zaprezentować tradycję i obrzędy z terenu naszej gminy, które z poczuciem lokalnego patriotyzmu są kultywowane i przekazywane młodszemu pokoleniu.

rozwiń

Dzięki uczestnictwu w programie mogliśmy pochwalić się też sukcesami Zespołu Pieśni i Tańca „Gacoki” i wypromować nasz zespół na szeroką skalę.

Certyfikat „Przyjazna Polska” wspiera budowanie dobrego wizerunku gminy i pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną, dlatego zarówno certyfikatem, jak i tytułem „Gmina z tradycją” z dumą chwalimy się w materiałach promocyjnych i w mediach. Obserwujemy, że wywołuje on same pozytywne skojarzenia i wzbudza zainteresowanie naszą gminą wśród turystów i inwestorów. Charakterystyczne, dobrze rozpoznawalne logo wzmaga ciekawość i zachęca do rozmowy, od razu pozycjonując gminę Gać jako partnera godnego zaufania, wyróżniającego się kulturą i tradycją.

Renata Balawander, specjalista ds. promocji, Gmina Gać, woj. podkarpackie


Dzięki programowi „Przyjazna Polska” stajemy się bardziej rozpoznawalni w kraju i za granicą. Dotychczas nie mieliśmy możliwości tak szerokiej promocji naszych działań.

rozwiń

Udział w programie stwarza ponadto okazje do spotkań z innymi samorządami, przyczynia się do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązywania współpracy i nowych kontaktów z kręgami inwestorskimi. Pomaga też budować zaufanie wśród potencjalnych inwestorów.

Andrzej Betlej, wójt Gminy Zarszyn, woj. podkarpackie


Tytuł „eGmina” to docenienie naszych starań, by obsługa mieszkańców i inwestorów była nie tylko sprawna, lecz także nowoczesna. Bardzo nas to cieszy, bo czyni naszą gminę jeszcze bardziej atrakcyjną.

rozwiń

Certyfikat i tytuł potwierdzają mocną pozycję gminy Bełchatów wśród innych gmin regionu oraz motywują do dalszych starań, by jak najlepiej służyć mieszkańcom, inwestorom i gościom w naszej gminie. Postępujący systematycznie rozwój gminy Bełchatów, ulepszenia w obsłudze interesariuszy, dobre położenie geograficzne (gmina otacza Miasto Bełchatów) i dogodne warunki stworzone dla budownictwa mieszkaniowego przyciągają co roku nowych mieszkańców, których mamy już ponad 11 tysięcy.

Kamil Ładziak, wójt Gminy Bełchatów, woj. łódzkie


Udział w programie certyfikacji daje możliwość wypromowania i pokazania własnych osiągnięć na rzecz lokalnej społeczności, podzielenia się swoim doświadczeniem i zainspirowania innych gmin do zmian na lepsze.

rozwiń

Laureaci konkursu mają możliwość pokazania szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów tego, co jest podstawą rozwoju: dobrze rozwiniętej sieci drogowej, dostępu do infrastruktury technicznej czy walorów turystycznych, a także dobrych warunków współpracy z gminą.

Ryszard Jędruch, wójt Gminy Tryńcza, woj. podkarpackie


Udział w programie, dzięki szczegółowej ankiecie i audytowi, pomaga podsumować działania gminy, wyciągnąć wnioski i określić swoją pozycję na tle innych samorządów.

rozwiń

Jako uczestnicy programu mamy okazję pokazać swoje pomysły na rozwój całej Polsce, a także zapoznać się z rozwiązaniami i projektami, jakie realizują inne jednostki samorządowe. To korzyści promocyjne, ale też motywacja do tego, by dalej ciężko pracować i osiągać jeszcze lepsze wyniki.

Roman Jabłoński, wójt Gminy Grębocice, woj. dolnośląskie


Obiektywne docenienie naszego wysiłku daje sporą satysfakcję, a uzyskany tytuł „Dobre miejsce zamieszkania” odgrywa duże znaczenie w budowaniu dobrego wizerunku gminy Haczów w oczach mieszkańców, potencjalnych inwestorów i turystów.

rozwiń

Na co dzień dbamy o to, by realizując wieloletni plan rozwoju, racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby. Rozwój i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej, technicznej, systematyczny rozwój bazy oświatowej, opiekuńczej, sportowej i rekreacyjnej sprawia, że nasza gmina jest dobrym miejscem do zamieszkania. Certyfikat „Przyjazna Polska” to sukces nie tylko władz samorządowych gminy, ale przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców oraz samych mieszkańców.

Stanisław Jakiel, wójt Gminy Haczów, woj. podkarpackie


Więcej rekomendacji

ne4i81