Przyjazna Polska

Biuro Programu „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. (22) 630 97 05, fax (22) 434 60 49
e-mail: info@przyjaznapolska.pl
www.przyjaznapolska.pl

Szanowni Państwo,

Program „Przyjazna Polska” został zaprojektowany jako program promocji polskich gmin. Jego celem jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą, a także mają do zaoferowania wiele unikatowych atrakcji oraz propozycji spędzania wolnego czasu.

Dzięki zmianom ustrojowym na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia nastąpił szybki rozwój demokracji lokalnej, połączony z niekwestionowanym rozwojem polskich gmin. Pod wieloma względami „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy. Jesteśmy mocni, posiadamy duże aktywa i jako kraj oraz lokalne społeczności i samorządy jesteśmy atrakcyjni! TERAZ TRZEBA TO WYKORZYSTAĆ!

Polskie Gminy, aby więcej skorzystać z AKTYWÓW, które wypracowały, potrzebują nowej aktywności, która będzie budowała pozytywny KLIMAT SPOŁECZNO-EKONOMICZNY i zachęcała do podejmowania inicjatyw społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i edukacyjnych. Klimat ten jest kluczowym czynnikiem dobrego WSPÓŁDZIAŁANIA władz samorządowych z mieszkańcami, biznesem, światem nauki. To współdziałanie musi również dotyczyć otwarcia na przedstawicieli z innych regionów kraju, naszych sąsiadów, zaprzyjaźnionych krajów Unii Europejskiej i Świata.

UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE „PRZYJAZNA POLSKA” UDOWADNIAMY, ŻE MAMY DUŻY POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY I JESTEŚMY OTWARCI NA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓŻNYMI ŚRODOWISKAMI i PARTNERAMI. WSPÓŁDZIAŁANIE TO POWINNO PROWADZIĆ DO REALIZACJI NASZYCH CELÓW STRATEGICZNYCH.

Program „Przyjazna Polska” wskazuje i podkreśla profesjonalne kompetencje w zarządzaniu gminą oraz pozytywne nastawienie na współpracę, pozwala również na wykazanie się szczególnymi osiągnięciami i rozwojem w konkretnych zakresach tematycznych.

CERTYFIKACJE TEMATYCZNE pozwalają na podkreślenie wyjątkowych kompetencji gminy w następujących zakresach:

  • przyjazność wobec biznesu (Certyfikowana Lokalizacja Biznesu),
  • przyciąganie nowych mieszkańców do gminy (Dobre Miejsce Zamieszkania),
  • rozwój turystyki (Kraina Turystyki i Przygody),
  • rozwój specjalistycznego rolnictwa (Specjalistyczna Gmina Agro),
  • kultywowanie tradycji (Gmina z Tradycją),
  • kultura i historia (Kraina Kultury i Historii),
  • dbałość o środowisko naturalne (Zielona Gmina),
  • rozwój Internetu i gospodarki elektronicznej (eGmina)
  • walory prozdrowotne i wypoczynkowe (Kraina Zdrowia i Urody).

Każdy uczestnik programu może, uczestnicząc w certyfikacji tematycznej, dodatkowo wyróżnić się w określonej sferze. Służyć temu będzie ATRAKCYJNE oznakowanie tematyczne gminy. Warto też pamiętać o wyborcach, którzy oczekują od gminy dowodów skuteczności. Program „Przyjazna Polska” uwydatni Państwa osiągnięcia i pomoże zbudować dobry klimat społeczny.

Zapraszamy Państwa do udziału w Programie!

Mieczysław BąkAndrzej Arendarski
Mieczysław Bąk
Prezes Fundacji Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Program afilowany

<< Powrót

mmofr2