„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – propozycja dla Gmin, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa.
  • Gmina stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.
  • W gminie funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie.
  • Dostęp do władz gminy i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.
  • Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane bez zwłoki.
  • W przypadkach decyzji odmownych gmina podaje uzasadnienie lub podstawę prawną odmowy.
  • Gmina ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie.
    Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej w gminie.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
4x4ez3