„Zielona Gmina” / „Green Community”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – kierowana do gmin, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia mieszkańców.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina podejmuje działania, wykraczające poza wymagania przepisów prawa, w zakresie zapewnienia bardzo dobrego stanu środowiska naturalnego.
  • W gminie funkcjonuje duża świadomość konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska, co znajduje swoje odzwierciedlenie w małej skali ich naruszeń.
  • Gmina dysponuje wyróżniającymi się zasobami przyrodniczymi, które czynią ją bardzo dobrym miejscem do regeneracji organizmu i/lub leczenia.
  • W gminie zapewniono ochronę naturalnego krajobrazu a rozwój rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu odbywa się z dbałością o środowisko.
  • Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro środowiska naturalnego.
  • Gmina promuje zachowania przyjazne środowisku.
  • Gmina promuje dużą czystość powietrza, wód, gleb i terenów.
  • Gmina chroni obszary, na których możliwa jest ekologiczna produkcja rolnicza czy ogrodnicza.
  • Gmina promuje wykorzystywanie odnawialnych i/lub ekologicznych źródeł energii, wody lub innych zasobów naturalnych.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
axgvs2