Korzyści

Przykład działań promocyjnych podejmowanych w programie „Przyjazna Polska”

Laureaci programu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu i certyfikatu „Przyjazna Polska”

Podsumowanie działań promocyjnych podejmowanych w 2015 roku

Dzięki udziałowi w programie „Przyjazna Polska” gmina zyskuje:

 • możliwość posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska”, umożliwiającym promocję gminy – co pozytywnie wpłynie na życie gospodarcze gminy;
 • w przypadku poddania się certyfikacji tematycznej możliwość posługiwania się certyfikatem tematycznym pokazującym kompetencje gminy w danym obszarze, umożliwiającym dodatkową promocję gminy. Np. uzyskanie certyfikatu „Kraina Turystyki i Przygody” pomoże przyciągnąć turystów;
 • możliwość uzyskania zestawienia scoringowego oraz zdobycia nagrody specjalnej – pełnego ratingu od firmy INC Rating;
 • możliwość podkreślenia swojego przyjaznego nastawienia do mieszkańców i biznesu, a co za tym idzie przyciągnięcie nowych inwestycji;
 • potwierdzenie profesjonalnego podejścia do zarządzania a więc uwiarygodnienie gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia biznesu;
 • możliwość wykazania swoich kompetencji w 9 wydzielonych zakresach tematycznych;
 • szeroką promocję gminy:
  • patronaty medialne i honorowe nad konkursem;
  • informowanie (kilka razy w roku) mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich oraz tych wskazanych przez gminę;
  • informowanie Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich;
  • informowanie przedsiębiorców, Izb Gospodarczych;
  • możliwość zamieszczania informacji dotyczących gminy na stronie konkursu;
  • promowanie uczestników oraz laureatów na spotkaniach organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą;
  • reklamy i informacje na stronach partnerów medialnych zapraszające do zapoznania się z listą uczestników;
  • przesyłanie do wiadomości gminy specjalnych ofert (np. partnerów medialnych) kierowanych jedynie do uczestników i laureatów konkursu;
  • umożliwienie jednorazowego przekazania informacji dotyczącej gminy samorządom, przedsiębiorcom oraz Regionalnym Izbom Gospodarczym współpracującym z Fundacją Krajowej Izby Gospodarczej;
  • umożliwienie udziału w uroczystości wręczenia certyfikatów i nagród głównych oraz specjalnych programu (do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną m.in. media, przedstawiciele centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, parlamentarzystów, ambasad czy potencjalnych inwestorów).
qhayqf