O programie

Autorem Programu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a aktualnym administratorem - Przyjazna Polska Sp. z o.o. w Rzeszowie.

„Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich samorządów oraz ich atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy.

Jesteśmy mocni!

Posiadamy duże aktywa!

Jako kraj oraz lokalne społeczności i samorządy jesteśmy atrakcyjni!

TERAZ TRZEBA TO TYLKO WYKORZYSTAĆ!

Celem programu „Przyjazna Polska jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. W szczególności chcemy promować polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:

 • zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,
 • w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,
 • stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu,
 • działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
 • dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,
 • stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,
 • charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

Zależy nam również na podkreśleniu różnorodności naszego kraju, która jest jego mocną stroną, dlatego też uczestnicy programu „Przyjazna Polska” mają możliwość wzięcia udziału w trzynastu certyfikacjach tematycznych:

 • „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”.
 • „Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”.
 • „Kraina Historii i Kultury” /„History & Culture Destination”.
 • „Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”.
 • „Zielona Gmina” / „Green Community”.
 • „eGmina” / „eCommunity”.
 • „Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
 • „Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
 • „Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”
 • „Rewitalizacja roku” / „Urban renewal of the year”;
 • „Inwestycja roku” / „Investment of the year”;
 • „Opieka wczesnorozwojowa i senioralna” / „Early childhood and senior car”e;
 • „Samorząd przyjazny rodzinie” / „Local government for the family”

Pokaż co Twój samorząd ma najlepszego do zaoferowania!

Pozwól, niech poznają ją inni!

dnneyj